หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insufficient หมายถึง ไม่พอเพียง

คำศัพท์ insufficient แปลว่า ไม่พอเพียง หมายถึง ไม่พอเพียง insufficient อ่านว่า (อินซัฟฟีฌ-เอ็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 657 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insufficient (อินซัฟฟีฌ-เอ็นท)

ไม่พอเพียง