หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

institution หมายถึง ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิม สถาน สาธารณวัตถุ

คำศัพท์ institution แปลว่า ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิม สถาน สาธารณวัตถุ หมายถึง ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิม สถาน สาธารณวัตถุ institution อ่านว่า (อินซทิทยู-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,115 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
institution (อินซทิทยู-ฌัน)

ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิม สถาน

สาธารณวัตถุ