หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

instinct หมายถึง โดยไม่ได้ตั้งใจ

คำศัพท์ instinct แปลว่า โดยไม่ได้ตั้งใจ หมายถึง โดยไม่ได้ตั้งใจ instinct อ่านว่า (อีน-ซทิงท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 279 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
instinct (อีน-ซทิงท)

โดยไม่ได้ตั้งใจ