หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

instance หมายถึง คราว ยกตัวอย่าง

คำศัพท์ instance แปลว่า คราว ยกตัวอย่าง หมายถึง คราว ยกตัวอย่าง instance อ่านว่า (อีน-ซแท็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 367 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
instance (อีน-ซแท็นซ)

คราว ยกตัวอย่าง