หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

install หมายถึง ต่อ(ไฟฟ้า ประปา) นำไปนั่ง ติดตั้ง การตั้งประธานาธิบดี

คำศัพท์ install แปลว่า ต่อ(ไฟฟ้า ประปา) นำไปนั่ง ติดตั้ง การตั้งประธานาธิบดี หมายถึง ต่อ(ไฟฟ้า ประปา) นำไปนั่ง ติดตั้ง การตั้งประธานาธิบดี install อ่านว่า (อินซทอล-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 500 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
install (อินซทอล-)

ต่อ(ไฟฟ้า ประปา)

นำไปนั่ง

ติดตั้ง

การตั้งประธานาธิบดี