หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insomnia หมายถึง โรคนอนไม่หลับ

คำศัพท์ insomnia แปลว่า โรคนอนไม่หลับ หมายถึง โรคนอนไม่หลับ insomnia อ่านว่า (อินซอม-เนียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 595 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insomnia (อินซอม-เนียะ)

โรคนอนไม่หลับ