หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insignia หมายถึง เครื่องหมาย

คำศัพท์ insignia แปลว่า เครื่องหมาย หมายถึง เครื่องหมาย insignia อ่านว่า (อินซีก-เนียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insignia (อินซีก-เนียะ)

เครื่องหมาย