หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inset หมายถึง หน้าปลีกที่สอดในหนังสือ ภาพเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบภาพใหญ่ๆ

คำศัพท์ inset แปลว่า หน้าปลีกที่สอดในหนังสือ ภาพเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบภาพใหญ่ๆ หมายถึง หน้าปลีกที่สอดในหนังสือ ภาพเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบภาพใหญ่ๆ inset อ่านว่า (อีน-เซ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 765 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inset (อีน-เซ็ท)

หน้าปลีกที่สอดในหนังสือ ภาพเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบภาพใหญ่ๆ