หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insecure หมายถึง ไม่มั่นคง

คำศัพท์ insecure แปลว่า ไม่มั่นคง หมายถึง ไม่มั่นคง insecure อ่านว่า (อินซิคยูร-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 267 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insecure (อินซิคยูร-)

ไม่มั่นคง