หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inscribe หมายถึง เขียน(วงกลม) ภายใน(รูปสามเหลี่ยม) จารึก

คำศัพท์ inscribe แปลว่า เขียน(วงกลม) ภายใน(รูปสามเหลี่ยม) จารึก หมายถึง เขียน(วงกลม) ภายใน(รูปสามเหลี่ยม) จารึก inscribe อ่านว่า (อินซไครบ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 165 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inscribe (อินซไครบ-)

เขียน(วงกลม) ภายใน(รูปสามเหลี่ยม) จารึก