หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

insanity หมายถึง วิกลจริต

คำศัพท์ insanity แปลว่า วิกลจริต หมายถึง วิกลจริต insanity อ่านว่า (อินแซน-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 182 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
insanity (อินแซน-อิทิ)

วิกลจริต