หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

innuendo หมายถึง การพูดเสียดสี

คำศัพท์ innuendo แปลว่า การพูดเสียดสี หมายถึง การพูดเสียดสี innuendo อ่านว่า (อินิวเอน-โด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 181 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
innuendo (อินิวเอน-โด)

การพูดเสียดสี