หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

innovate หมายถึง เปลี่ยนแปลงใหม่

คำศัพท์ innovate แปลว่า เปลี่ยนแปลงใหม่ หมายถึง เปลี่ยนแปลงใหม่ innovate อ่านว่า (อีน-โนะเฝท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 176 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
innovate (อีน-โนะเฝท)

เปลี่ยนแปลงใหม่