หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

innocent หมายถึง พาซื่อ บริสุทธิ์ ไม่รู้จัก

คำศัพท์ innocent แปลว่า พาซื่อ บริสุทธิ์ ไม่รู้จัก หมายถึง พาซื่อ บริสุทธิ์ ไม่รู้จัก innocent อ่านว่า (อีน-โนะเซ็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 152 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
innocent (อีน-โนะเซ็นท)

พาซื่อ บริสุทธิ์

ไม่รู้จัก