หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

innately หมายถึง ในเนื้อหา

คำศัพท์ innately แปลว่า ในเนื้อหา หมายถึง ในเนื้อหา innately อ่านว่า (อีน-เนทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
innately (อีน-เนทลิ)

ในเนื้อหา