หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inn หมายถึง โรงแรม

คำศัพท์ inn แปลว่า โรงแรม หมายถึง โรงแรม inn อ่านว่า (อิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 801 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inn (อิน)

โรงแรม