หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inky หมายถึง ดำราวกับหมึก

คำศัพท์ inky แปลว่า ดำราวกับหมึก หมายถึง ดำราวกับหมึก inky อ่านว่า (อีงค-อิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 612 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inky (อีงค-อิ)

ดำราวกับหมึก