หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ink horn หมายถึง ขวดหมึกโบราณทำด้วยเขาสัตว์

คำศัพท์ ink horn แปลว่า ขวดหมึกโบราณทำด้วยเขาสัตว์ หมายถึง ขวดหมึกโบราณทำด้วยเขาสัตว์ ink horn อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ink horn

ขวดหมึกโบราณทำด้วยเขาสัตว์