หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ink หมายถึง หมึก

คำศัพท์ ink แปลว่า หมึก หมายถึง หมึก ink อ่านว่า (อิงค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,756 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ink (อิงค)

หมึก