หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

injector หมายถึง เครื่องพ่นน้ำเข้าหม้อน้ำ

คำศัพท์ injector แปลว่า เครื่องพ่นน้ำเข้าหม้อน้ำ หมายถึง เครื่องพ่นน้ำเข้าหม้อน้ำ injector อ่านว่า (อินเจค-เทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
injector (อินเจค-เทอะ)

เครื่องพ่นน้ำเข้าหม้อน้ำ