หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

initiate หมายถึง เริ่มริ อุปสมบท สอน นำเข้าเป็นสมาชิก

คำศัพท์ initiate แปลว่า เริ่มริ อุปสมบท สอน นำเข้าเป็นสมาชิก หมายถึง เริ่มริ อุปสมบท สอน นำเข้าเป็นสมาชิก initiate อ่านว่า (อินีฌ-อิเอท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 645 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
initiate (อินีฌ-อิเอท)

เริ่มริ อุปสมบท

สอน

นำเข้าเป็นสมาชิก