หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ingot หมายถึง แท่งโลหะ

คำศัพท์ ingot แปลว่า แท่งโลหะ หมายถึง แท่งโลหะ ingot อ่านว่า (อีง-ก็อท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 816 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ingot (อีง-ก็อท)

แท่งโลหะ