หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infusion หมายถึง ละลาย แพร่ ใส่(ชีวิต)

คำศัพท์ infusion แปลว่า ละลาย แพร่ ใส่(ชีวิต) หมายถึง ละลาย แพร่ ใส่(ชีวิต) infusion อ่านว่า (อินฟยู-ฉัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infusion (อินฟยู-ฉัน)

ละลาย แพร่

ใส่(ชีวิต)