หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

informed หมายถึง หูตาไว

คำศัพท์ informed แปลว่า หูตาไว หมายถึง หูตาไว informed อ่านว่า (อินฟอมด-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 207 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
informed (อินฟอมด-)

หูตาไว