หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infirmly หมายถึง ไม่แข็งแรง

คำศัพท์ infirmly แปลว่า ไม่แข็งแรง หมายถึง ไม่แข็งแรง infirmly อ่านว่า (อินเฟิม-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infirmly (อินเฟิม-ลิ)

ไม่แข็งแรง