หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infinite หมายถึง มากมายใหญ่โต

คำศัพท์ infinite แปลว่า มากมายใหญ่โต หมายถึง มากมายใหญ่โต infinite อ่านว่า (อีน-ฟินิท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 791 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infinite (อีน-ฟินิท)

มากมายใหญ่โต