หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infernal หมายถึง วายร้าย จากนรก

คำศัพท์ infernal แปลว่า วายร้าย จากนรก หมายถึง วายร้าย จากนรก infernal อ่านว่า (อินเฟอ-แน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 216 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infernal (อินเฟอ-แน็ล)

วายร้าย จากนรก