หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infer หมายถึง แสดงว่า

คำศัพท์ infer แปลว่า แสดงว่า หมายถึง แสดงว่า infer อ่านว่า (อินเฟอ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 774 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infer (อินเฟอ-)

แสดงว่า