หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

infamous หมายถึง เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป

คำศัพท์ infamous แปลว่า เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป หมายถึง เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป infamous อ่านว่า (อีน-ฟะมัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infamous (อีน-ฟะมัซ)

เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป