หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inert หมายถึง เงื่องหงอย ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น ไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว

คำศัพท์ inert แปลว่า เงื่องหงอย ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น ไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว หมายถึง เงื่องหงอย ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น ไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว inert อ่านว่า (อิเนิท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 844 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inert (อิเนิท-)

เงื่องหงอย ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น

ไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว