หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inept หมายถึง ไม่เหมาะ

คำศัพท์ inept แปลว่า ไม่เหมาะ หมายถึง ไม่เหมาะ inept อ่านว่า (อิเนพท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 834 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inept (อิเนพท-)

ไม่เหมาะ