หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

indurate หมายถึง (ทำให้) แข็ง (ทำให้) แข็ง

คำศัพท์ indurate แปลว่า (ทำให้) แข็ง (ทำให้) แข็ง หมายถึง (ทำให้) แข็ง (ทำให้) แข็ง indurate อ่านว่า (อีน-ดิวเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
indurate (อีน-ดิวเรท)

(ทำให้) แข็ง (ทำให้) แข็ง