หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

indolent หมายถึง เกียจคร้าน

คำศัพท์ indolent แปลว่า เกียจคร้าน หมายถึง เกียจคร้าน indolent อ่านว่า (อีน-โดะเล็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
indolent (อีน-โดะเล็นท)

เกียจคร้าน