หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

indirect หมายถึง โดยทางอ้อม

คำศัพท์ indirect แปลว่า โดยทางอ้อม หมายถึง โดยทางอ้อม indirect อ่านว่า (อินดิเรคท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 318 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
indirect (อินดิเรคท-)

โดยทางอ้อม