หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

index หมายถึง เข็มชี้ เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ นิ้วชี้ บรรจุเข้าในสารบาญ

คำศัพท์ index แปลว่า เข็มชี้ เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ นิ้วชี้ บรรจุเข้าในสารบาญ หมายถึง เข็มชี้ เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ นิ้วชี้ บรรจุเข้าในสารบาญ index อ่านว่า (อีน-เด็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,053 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
index (อีน-เด็คซ)

เข็มชี้ เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ

นิ้วชี้

บรรจุเข้าในสารบาญ