หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

indecent หมายถึง หยาบโลน

คำศัพท์ indecent แปลว่า หยาบโลน หมายถึง หยาบโลน indecent อ่านว่า (อินดี-เซ็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
indecent (อินดี-เซ็นท)

หยาบโลน