หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

incur หมายถึง มี(โทษ)

คำศัพท์ incur แปลว่า มี(โทษ) หมายถึง มี(โทษ) incur อ่านว่า (อินเคอ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 745 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incur (อินเคอ-)

มี(โทษ)