หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

incubate หมายถึง บ่ม

คำศัพท์ incubate แปลว่า บ่ม หมายถึง บ่ม incubate อ่านว่า (อีน-คิวเบท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 200 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incubate (อีน-คิวเบท)

บ่ม