หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

increase หมายถึง เพิ่มพูน เพิ่มพูน

คำศัพท์ increase แปลว่า เพิ่มพูน เพิ่มพูน หมายถึง เพิ่มพูน เพิ่มพูน increase อ่านว่า (อีน-ครีซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,056 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
increase (อีน-ครีซ)

เพิ่มพูน เพิ่มพูน