หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

incision หมายถึง รอยแหวะ

คำศัพท์ incision แปลว่า รอยแหวะ หมายถึง รอยแหวะ incision อ่านว่า (อินซีฉ-อัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 187 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incision (อินซีฉ-อัน)

รอยแหวะ