หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

incident หมายถึง เหตุการณ์เล็กน้อย (แสง) ที่ตกลงบนกระจก

คำศัพท์ incident แปลว่า เหตุการณ์เล็กน้อย (แสง) ที่ตกลงบนกระจก หมายถึง เหตุการณ์เล็กน้อย (แสง) ที่ตกลงบนกระจก incident อ่านว่า (อีน-ซิเด็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 401 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incident (อีน-ซิเด็นท)

เหตุการณ์เล็กน้อย (แสง) ที่ตกลงบนกระจก