หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inchmeal หมายถึง ทีละน้อย

คำศัพท์ inchmeal แปลว่า ทีละน้อย หมายถึง ทีละน้อย inchmeal อ่านว่า (อินช-มีล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inchmeal (อินช-มีล)

ทีละน้อย