หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inch หมายถึง ขยับ

คำศัพท์ inch แปลว่า ขยับ หมายถึง ขยับ inch อ่านว่า (อินช)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,248 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inch (อินช)

ขยับ