หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inane หมายถึง ปราศจากสาระ

คำศัพท์ inane แปลว่า ปราศจากสาระ หมายถึง ปราศจากสาระ inane อ่านว่า (อิเนน-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 740 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inane (อิเนน-)

ปราศจากสาระ