หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inaction หมายถึง ไม่ทำอะไร

คำศัพท์ inaction แปลว่า ไม่ทำอะไร หมายถึง ไม่ทำอะไร inaction อ่านว่า (อิแนค-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 165 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inaction (อิแนค-ฌัน)

ไม่ทำอะไร