หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in spate หมายถึง ล้นฝั่ง

คำศัพท์ in spate แปลว่า ล้นฝั่ง หมายถึง ล้นฝั่ง in spate อ่านว่า (แม่น้ำ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in spate (แม่น้ำ)

ล้นฝั่ง