หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in sight หมายถึง มองเห็นได้

คำศัพท์ in sight แปลว่า มองเห็นได้ หมายถึง มองเห็นได้ in sight อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in sight

มองเห็นได้