หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in หมายถึง ใน ถึงตา อยู่บ้าน เบน ทำด้วย เข้าประจำตำแหน่ง ขณะที่กำลัง

คำศัพท์ in แปลว่า ใน ถึงตา อยู่บ้าน เบน ทำด้วย เข้าประจำตำแหน่ง ขณะที่กำลัง หมายถึง ใน ถึงตา อยู่บ้าน เบน ทำด้วย เข้าประจำตำแหน่ง ขณะที่กำลัง in อ่านว่า (อิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,434 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in (อิน)

ใน ถึงตา

อยู่บ้าน

เบน

ทำด้วย

เข้าประจำตำแหน่ง

ขณะที่กำลัง