หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

impunity หมายถึง การไม่ต้องรับโทษ

คำศัพท์ impunity แปลว่า การไม่ต้องรับโทษ หมายถึง การไม่ต้องรับโทษ impunity อ่านว่า (อิมพยู-นิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 177 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
impunity (อิมพยู-นิทิ)

การไม่ต้องรับโทษ