หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

impudent หมายถึง อวดดี

คำศัพท์ impudent แปลว่า อวดดี หมายถึง อวดดี impudent อ่านว่า (อีม-พิวเด็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
impudent (อีม-พิวเด็นท)

อวดดี